• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Czerwcowy newsletter podatkowy. Zapraszamy do lektury.

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej PIT www.pit.org.pl , w części dostępnej dla członków, umieszczony został czerwcowy newsletter podatkowy, przygotowany na zlecenie Izby. W tym wydaniu zostały poruszone następujące tematy: 1. Niszczenie faktur papierowych nie pozbawia prawa do odliczania VAT 2. Zmiana stanowiska KIS ws faktur uproszczonych 3. Dokumentowanie przewozu osób na zlecenie gminy 4. Korzystne zmiany do Białej Listy 5. Faktura wystawiona przedwcześnie nie daje prawa do odliczenia VAT 6. Usługa gastronomiczna na pokładzie pojazdu z obowiązkiem stosowania kasy on-line

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Miłej lektury!

Pozdrawiamy Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Newsletter 06.2020_A.pdf)Newsletter 06.2020_A.pdf770 kB2020-06-27

Produkty płynnościowe udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju i BGK

W załączeniu przekazujemy informacje o ofercie pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy turystyczni w związku z aktualną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. Produkty płynnościowe udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju i BGK pochodzą z różnych programów i stanowią pomoc dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK. W załączniku znajdą Państwo szczegóły dotyczące warunków, wysokości wsparcia i dostępności każdego z instrumentów: Pożyczka na Rozwój Turystyki (woj. podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe (woj. podlaskie) Pożyczka płynnościowa (woj. dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie) Pożyczka płynnościowa POiR (cały kraj) Zachęcamy do zapoznania się z ofertą produktów płynnościowych. W obecnej, trudnej sytuacji branży każda dostępna pomoc jest na wagę złota. Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu Polska Izba Turystyki

Załączniki:
Pobierz plik (Opis produktów płynnościowych +POIR (1).pdf)Opis produktów płynnościowych +POIR (1).pdf601 kB2020-06-25

: Autocertyfikacja higieniczna obiektów noclegowych rozpoczęta!

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Uprzejmie informujemy, że ruszył proces autocertyfikacji obiektów noclegowych. Akcja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna. Do Polskiej Organizacji Turystycznej może zgłosić się każdy obiekt , który po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł przystąpić do programu ,,Obiekt Bezpieczny Higienicznie. Obiekt, który podda się certyfikacji będzie mógł używać znaku graficznego projektu w działaniach marketingowych. Zapraszamy do zapoznania się z projektem https://www.pot.gov.pl/pl/bezpieczne-podroze/dla-branzy/autocertyfikacja-higieniczna-obiektow-noclegowych-rozpoczeta#n

 

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu

: Dekalog bezpiecznego turysty

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki DEKALOG BEZPIECZNEGO TURYSTY

To rekomendacja Polskiej Organizacji Turystycznej po uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla osób planujących wyjazdy w celach turystyczno-wypoczynkowych. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami, jakie pozwolą nam bezpiecznie wybrać się w podróż

. Pozdrawiamy Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu

Załączniki:
Pobierz plik (Dekalog turysty.pdf)Dekalog turysty.pdf263 kB2020-05-12

WAŻNE INFORMACJE Z PFR - JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZŁOŻONYMI I NOWYMI WNIOSKAMI...

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

WAŻNE INFORMACJE Z PFR - JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZŁOŻONYMI I NOWYMI WNIOSKAMI..

. 1. System został naprawiony w zakresie składania deklaracji przez m.in. przedsiębiorców rozliczających się w systemie VAT-marża. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo. Jeśli wystąpią problemy po stronie banków - proszę o ich zgłaszanie (nazwa banku, przyczyna odrzucenia wniosku, a nie różnice/inne błędy). 2. System został naprawiony w zakresie błędu informatycznego nierozpoznającego nadpłaty w ZUS. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo. 3. Procedura postępowania w przypadku błędów w złożonych już wnioskach: a) jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu. Liczba składanych nowych wniosków jest nieograniczona (do momentu przyznania wnioskowanej sumy subwencji lub przyznania jej w kwocie mniejszej). b) jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę). c) jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce, nie wcześniej niż 11.05.2020 r. Dokładna data będzie przekazana przez PFR. Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy. Należy je złożyć w tym samym banku. 4. Nowe wnioski powinny być składane z uwzględnieniem następujących wytycznych: a) złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej w oparciu o oświadczenie (rozumiane jako wpisanie wartości przychodu ze sprzedaży w odpowiednie pola wniosku a nie wypełnienie dodatkowego formularza/wniosku/dokumentu), z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Oświadczenie to dotyczy zarówno wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, jak i przychodów ze sprzedaży do ustalenia spadku obrotów, b) warto przypomnieć, że oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, c) wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR w okresie późniejszym. 5. Zwracamy uwagę, że system weryfikuje dane w dwóch obszarach, tj. niezgodności z rejestrami publicznymi oraz niezgodności z rejestrami publicznymi, które powodują odrzucenie wniosku lub przyznanie subwencji w mniejszej, niż wnioskowana kwota. Odrzucenia wniosku nie powoduje np. wprowadzenie błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W decyzji o odrzuceniu wniosku istnieje informacja co jest tego przyczyną.

W pierwszej kolejności należy więc skorygować tę przyczynę. 6. Jakiekolwiek czynności takie jak: złożenie deklaracji do ZUS czy US, korekt deklaracji, wpłaty zaległych zobowiązań mogą wydłużyć aktualizację tych danych w rejestrach publicznych i stąd często występują odrzucenia wniosków.

Po takich czynnościach należy odczekać 3-4 dni robocze. Informacje podane powyżej mogą być niepełne.

Wiele interesujących informacji znajdziecie Państwo w formacie pytań i odpowiedzi pod następującym linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html oraz w pdf tu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/qa_tarcza_finansowa.pdf Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu

Newsletter podatkowy dla branży turystycznej. Kwiecień 2020.

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Informujemy, że na stronie internetowej PIT w części dostępnej dla Członków po zalogowaniu, zamieszczony został kwietniowy newsletter podatkowy przygotowany na zlecenie Izby.

W tym wydaniu poruszone zostały następujące tematy: 1. Tarcza antykryzysowa 2. Tarcza antykryzysowa 2.0. 3. Ważna interpretacja dotycząca ,,Białej Listy

Zachęcamy do lektury!

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl

www.wspierajmysie.eu

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wymogi dot. minimalnych sum gwarancyjnych organizatorów turystyki

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wymogi dot. minimalnych sum gwarancyjnych dla organizatorów turystyki. W Dzienniku Ustaw z datą 10 kwietnia ukazało się rozporządzenie łagodzące warunki uzyskania gwarancji przez biura podróży. Przyjęto postulat Polskiej Izby Turystyki, aby dla umów zawieranych w 2020 roku, podstawą dla ustalenia minimalna suma gwarancji był przychód nie niższy niż 30% wysokości przychodu w roku 2019 (z zachowaniem minimalnych kwotowych sum gwarancji). Rozporządzenie zawiera sformułowania korzystne z punktu widzenia branży turystycznej. Dotąd przepis mówił, że przewidując zakres działalności w nowym roku, organizator turystyki starający się o gwarancję nie może podać mniejszego przychodu z imprez turystycznych niż ten, który uzyskał w roku poprzednim. Według nowych przepisów roczny przychód w roku obrotowym 2020, na podstawie którego wyliczana jest wymagana suma gwarancyjna, nie może być niższy niż 30 proc. rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019. W pierwszej wersji zmiany proponowano 50 proc., w trakcie prac legislacyjnych udało się obniżyć ten zapis do 30 proc. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych - tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/648

Zachęcamy także do śledzenia komunikatów na stronie PIT www.pit.org.pl i www.wspierajmysie.eu Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki Nadawcą maila jest Polska Izba Turystyki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29, 00-626 Warszawa, tel./fax: 22 826 55 36 www.pit.org.pl